קופירייטינג

קופירייטינג – הכוונה למתן סיסמא, לוגו, הברקה כלשהי, שנחרתת בזיכרון, ממתגת ומבדילה את העסק המיוחד שלך משל אחרים הדומים לו. הדבר מצריך למידת הנושא, שינה עליו, ואז זה מגיע 🙂

התשלום כאן נעשה עם הזמנת השירות, שהוא בעצם 3 – 5 רעיונות, או טיוטות, הניתנות עד לשביעות רצונך המלאה.